Gå till innehåll
27 JUNI 2024, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Organisationen Science Based Targets initiative har godkänt Mycronic AB (publ) två mål för minskning av utsläpp. Godkännandet markerar en milstolpe i företagets arbete med att accelerera övergången mot en mer hållbar elektronikindustri.

Mycronic åtar sig att minska absoluta växthusgasutsläpp i Scope 1 och 2 med 56 procent till 2030, med 2022 som basår. Företaget förbinder sig också att under samma tidsperiod minska indirekta växthusgasutsläpp från användningen av sålda produkter (Scope 3) med 52 %, relativt företagets bruttovinst.
 
Genom ändamålsenlig innovation utvecklar Mycronic produkter och lösningar som stöder kunderna i deras ansträngningar att begränsa klimatpåverkan. Genom att förbättra energieffektiviteten hos företagets produkter adresserar Mycronic det område där den största påverkan kan göras.
 
”Godkännandet av våra två vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål är en milstolpe för Mycronic. Dessa kommer från och med nu ersätta vårt tidigare kommunicerade klimatmål. Vi inser att åtgärder är brådskande, och jag är glad över att vi nu har en solid grund för vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i linje med kraven i Parisavtalet”, säger Anders Lindqvist, VD och koncernchef för Mycronic. 
 
Initiativet för vetenskapligt baserade mål
Science Based Targets initiative (SBTi) är en organisation som driver på ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag och finansinstitut i världen att göra sin del för att motverka klimatkrisen.
 
Initiativet utvecklar standarder, verktyg och vägledning som hjälper företag att sätta upp vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläppen i linje med vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under katastrofala nivåer och nå netto-noll senast 2050. 
 
SBTi:s partners är CDP, Förenta Nationernas Global Compact, We Mean Business Coalition, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Svanteson
Hållbarhetsansvarig
Tel: +46 854625834
 
E-post: kristina.svanteson@mycronic.com
 
Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 27 juni 2024, klockan 8:00.