Gå till innehåll
9 FEB. 2015, 17:12
PRESSMEDDELANDE

Mycronics Q4-rapport överraskade positivt både på försäljning och EBIT, som blev 657 MSEK och 230 MSEK, att jämföra med vår prognos på 620 och 215 MSEK. Investerarna bjöds på en guidning för 2015 över vår prognos och ett utdelningsförslag med en ordinarie utdelning på 0,8 SEK samt en extrautdelning om 3,2 (totalt 10-11 procents direktavkastning på dagens börskurs). Efter den starka rapporten har aktien gått upp 40 procent. Vi anser att en uppvärdering var motiverad med tanke på att den underliggande bruttomarginalen, rensat för engångseffekter, låg kring 63 procent. Vi har därför höjt våra estimat, vilket ger ett märkbart högre motiverat värde. Vi har även reviderat vårt värderingsintervall för bear och bull case till 19 respektive 50 SEK. 

Läs den fullständiga analysen i PDF-format: http://tinyurl.se/73ex2

Detta är ett pressmeddelande ifrån Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.