Gå till innehåll
22 DEC. 2014, 16:22
PRESSMEDDELANDE

Detta är en kort uppdatering med anledning av Mycronics pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare leverans av den beställda Prexision-80, vilken levereras nu i Q4 2014 istället för Q1 2015. Vi ändrar med anledning av ovanstående tidigarelagda leverans våra estimat för försäljningen för 2014 och 2015 till 1 439 (1 214) MSEK respektive 1 400 (1 630) MSEK. EBIT för samma tidsperioder revideras också av samma anledning till 261 (108) MSEK respektive 252 (460) MSEK. Redeyes syn på Mycronic har inte påverkats av dagens nyhet.

Läs den fullständiga analysen i PDF-format: http://znt.se/Gshz

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.